Belastingaangiften

Omzetbelasting
Een betrouwbare, duidelijke en volledige administratie is van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering, voor het correct kunnen invullen van uw btw-aangifte, eventueel voor de Opgaaf ICL (intracommunautaire leveringen) en voor de controle door de Belastingdienst. Wij kunnen uw administratie overzichtelijk en zodanig gedetailleerd bijhouden dat duidelijk blijkt hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet voldoen. Vanzelfsprekend verzorgen wij digitaal uw btw-aangifte.

Vennootschapsbelasting (BV of NV)
Vennootschappen dienen jaarlijks aangifte te doen over het behaalde resultaat. Deze belastingaangifte wordt vennootschapsbelasting (Vpb) genoemd. Om deze belastingaangifte te doen, dient er een jaarrekening opgesteld te worden. Deze bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting hierop. Uit deze jaarrekening kan de eventuele winst worden bepaald en de aangifte Vpb worden gedaan.

Dividendbelasting
Een vennootschap die dividend uitkeert, is verplicht de dividendbelasting in te houden en aan de Belastingdienst te betalen.

Inkomstenbelasting
Iedereen heeft te maken met de inkomstenbelasting. Deze belasting wordt geheven over iedere vorm van inkomen: loon, winst, uitkeringen. Ook over het aanwezige vermogen wordt belasting geheven. Er zijn uitgaven die aftrekbaar zijn van dit inkomen en zo de belastingheffing verminderen. Te denken valt aan premies voor inkomensvoorzieningen, kosten voor de financiering van de eigen woning, betaalde alimentatie en giften.